Приймальна комісія

Коледж КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на денній та заочній формі навчання за наступними спеціальностями:

  •  Дизайн (спеціалізації: дизайн інтер’єру, графічний дизайн, анімаційна графіка, перукарське мистецтво та декоративна косметика);
  • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (художнє фотографування);
  • Технології легкої промисловості;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Туризм (туристичне обслуговування).

Коледж КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» на денній та заочній формі навчання за  спеціальністю

073 Менеджмент (спеціалізація Менеджмент домашнього персоналу)

Рейтингові списки вступників:

реутинг_Дизайн_iнтер`eру_9_кл.

Рейтинг_Художнe_фотографування_9_кл.

Рейтинг_Туристичне_обслуговування__9_кл.

Рейтинг_Перукарс_ке_мистецтво_та_дек._косм.9_кл.

Рейтинг_Органiзацiя_обслуг._населення_9_кл.

Рейтинг_Моделюв._швейних_виробiв_9_кл.

Рейтинг_Графiчний_дизайн_9_кл.

Рейтинг_Анiмацiйна_графiка_9_кл.

Накази про зарахування на навчання за кошти державного бюджету:

Наказ_на_зарахування_Анiмацiйна_графiка_-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Графiчний_дизайн_-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Дизайн_iнттер~eру__-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Молел.швей._вироб_-держ._замовлення(1)

Наказ_на_зарахування_Молел.швей._вироб_-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Органiзацiя_обслуг._нас.__-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Перукарс_ке_мистецтво_та_дек.косметика__-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Туризм_-держ._замовлення

наказ_Перукарс_ке_мистецтво_та_дек.космет.11кл._бюджет

наказ_Графiчний_дизайн_11кл._бюджет

Накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт):

наказ_на_зарахування_Анiмацiна_графiка_контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Графiчний_дизайн__контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Дизайн_iнтер~eру__контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Моделювання_швейних_виробiв___контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Оранiзацiя_обсл._насел._контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Перукарс_ке_мистецтво_та_декор.косметика___контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Туризм__контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Художнe_фотографування__контракт_9_кл.