Педагогічна діяльність

Засідання Педагогічної ради, 2019 рік

Засідання Педагогічної ради 5 вересня 2018 року

Засідання Педагогічної ради 16 травня 2018 року

Засідання Педагогічної ради 23 січня 2018 року

Засідання Педагогічної ради 24 листопада 2017 року

План роботи Педагогічної ради на 2016-2017 н.р.

Засідання Педагогічної ради 28 червня 2017 року

Засідання Педагогічної ради 23 травня 2017 року

Засідання Педагогічної ради 28 квітня 2017 року

Засідання Педагогічної ради 23 лютого 2017 року

Засідання Педагогічної ради 16 листопада 2016 року

Вручення Грамот та Подяк активістам студентського самоврядування на честь Міжнародного дня студентів від адміністрації коледжу

Обговорення питань порядку денного

Засідання Педагогічної ради 8 вересня 2016 року

Виховна робота в Коледжі КНУТД

При організації виховної роботи в Коледжі КНУТД враховуються особливості студентського віку, який обумовлений переходом від дитинства до юності, а потім дорослого віку, незавершеністю особистої зрілості, що потребує важкої та кропіткої праці педагогічного колективу.

У даній сфері зусилля зосереджено на вирішенні таких завдань:

-створення умов для налагодження комунікативного та комунікаційного зв’язку між всіма соціальними групами Коледжу, які створять підґрунтя для обміну позитивним соціально-культурним досвідом;

-забезпечення сприятливих умов для формування патріотичної, культурної, трудової, мовної, етичної та естетичної, екологічної, енергоощадної, фізичної компетенції студентів коледжу;

-розширення взаємодії та співпраці з діячами культури та мистецтва шляхом залучення їх до культурно-просвітницької діяльності серед студентства;

-удосконалення діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, громадянської гідності, активної життєвої позиції, шанобливого ставлення до української землі та народних традицій;

-підтримка серед студентів волонтерського руху взаємодопомоги, доброзичливості, бережливого ставлення до національного багатства, захисту навколишнього середовища, популяризації естетичних і культурних цінностей, підтримання здорового способу життя;

-налагодження постійного зв’язку між випускниками та коледжем;

-залучення органів студентського самоврядування до процесу становлення та розвитку особистості студента;

-створення сприятливих організаційних, соціально-психологічних, естетичних та матеріально-технічних умов для комфортної реалізації потенціалу студентів;

-удосконалення системи соціального захисту студентів;

-забезпечення умов для культурного, фізичного розвитку, відпочинку, змістовного дозвілля, для поширення загальнокультурних цінностей, здорового способу життя.

Стали традиційними наступні виховні заходи:

-Посвята в студенти;

-Дебют першокурсника;

-День здоров’я;

-концерт до Дня працівників освіти;

-майстер-класи з аквагриму для відвідувачів Сирецького парку;

-зустрічі з представниками дорожньої поліції м. Києва «Уроки безпеки на дорозі»;

-конкурс «Міс Коледж»;

-вечори поезії в студентському гуртожитку;

-Новорічні капусники;

-виставки творчих сюжетних художніх фотографій на теми сьогодення;

-персональні виставки робіт викладачів;

-Дні відкритих дверей;

-концерт-привітання з 8 Березня;

-урочисті заходи для випускників «Свято вручення дипломів»;

-випуски стінгазет до видатних дат;

-відвідування музеїв;

-участь у міських святах, організація фотовиставок;

-прибирання Сирецького парку, проведення Днів довкілля, санітарних п’ятниць, рейдів-перевірок санітарного стану навчальних аудиторій та кімнат проживання і побутових приміщень гуртожитку;

-виховні години на морально-етичні теми;

-випуск електронної газети коледжу;

-екологічні конференції «Чорні дзвони Чорнобиля»;

-відкриті виховні заходи до Дня охорони праці в Україні;

-участь у спортивних змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу, спартакіаді Шевченківської РДА «Захисник Вітчизни»;

-літературно-музичні композиції «Герої не вмирають!», присвячені річниці Перемоги над нацизмом у другій світовій війні;

-привітання ветеранів Другої світової війни–мешканців Шевченківського району столиці.

Виховна робота в гуртожитку

Виховні заходи

Звіт про ВР за 2017-18 н.р.

Атестація викладачів, березень 2019 року

Атестація викладачів, березень 2017 року

Атестація викладачів, лютий 2016 року

Вітаємо викладачів Коледжу КНУТД, які успішно пройшли чергову педагогічну атестацію!

 

Педагогічні читання як форма колективної методичної роботи з кадрами

Удосконалення професійної майстерності педагогів – одне з важливих завдань методичної служби в системі освіти. Для того, щоб самоосвіта педагогів не носила формальний характер, керівнику важливо обирати такі заходи, що сприяли б підвищенню професійного рівня учасників, викликали потребу працювати з книгою, брати участь у бесідах, дискусіях.

Саме бажання посприяти розвитку творчого потенціалу й гуманного стилю взаємодії в роботі кожного педагога коледжу зорієнтувало адміністрацію на проведення педагогічних читань з гуманної педагогіки.

Педагогічні читання визначаються як форма науково-методичної роботи колективного вивчення та обговорення актуальних науково-методичних проблем; періодичне проведення за певною тематичною програмою виступів педагогів з узагальненим висвітленням перспективного педагогічного досвіду, що сприяють розвитку професіоналізму педагогів.

Зважаючи на сучасні тенденції зміщення пріоритетів в освіті до напряму гуманізації, саме цей аспект педагогічної діяльності було обрано нами для обговорення. Гуманна педагогіка – ціннісна концепція людини як найвищої цінності в світі; це система наукових теорій, що стверджує дитину в ролі активного, свідомого, рівноправного учасника освітнього процесу.

Педагогічні читання мають на меті:

 • удосконалення науково-методичного рівню підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи;
 • пошук та підтримка творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх розробок до освітнього процесу, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду;
 • створення науково-методичного простору для об’єднання педагогів різних ланок освіти з метою подальшої співпраці, акумуляції ідей і поєднання можливостей; підвищення ефективності педагогічної праці завдяки обміну професійним досвідом з колегами, підвищення мотивації педагогічної діяльності;
 • розвиток форм партнерства й співпраці педагогів, науковців та управлінців у питаннях розвитку та впровадження ідей класичної світової педагогіки під час проведення педагогічних читань;
 • розвиток соціального партнерства завдяки розробці та апробації механізмів суспільної участі в управлінні освітою, надбання позитивного досвіду спільної розробки та організації освітніх заходів силами різних соціальних груп (керівники освіти, педагоги, науковці, журналісти, державні адміністрації, некомерційні організації, батьківська спільнота та інші);
 • актуалізація освітніх проблем серед суспільства, підвищення інформованості соціуму про сучасний стан системи освіти, залучення провідних учених України до проблем освіти.

У процесі підготовки педагогічних читань ми прагнемо об’єднати індивідуальні й колективні дослідження методичних питань. Це дасть можливість кожному не лише узагальнити власний наявний досвід, але й збагатити його досвідом колег, розробити нові форми його впровадження.

Зокрема, на читаннях можливі такі форми організації обміну досвідом: представлення доповіді; дискусія; круглий стіл; майстер-клас тощо.

Гадаємо, що педагогічні читання сьогодні є одним з небагатьох заходів, де педагог має трибуну, з якої дістає можливість заявити про себе, або взяти участь в професійному діалозі, розповісти про свої педагогічні пошуки, знахідки, досягнення, обговорити цікаві й важливі професійні проблеми.

«Програма педагогічного самовдосконалення викладачів», 06.06.2016

Удосконалення професійної майстерності педагогів – одне з важливих завдань методичної служби коледжу. На одній з минулих Педагогічних рад обговорювались питання самоосвіти та самовдосконалення, рішенням цієї педради було зафіксовано перелік заходів щодо створення у коледжі умов для самовдосконалення викладачів. Для того, щоб самоосвіта педагогів не носила формальний характер, було обрано платформу педагогічного спілкування у вигляді педагогічних читань. Періодичне проведення за певною тематичною програмою виступів педагогів з узагальненим висвітленням педагогічного досвіду сприяють розвитку професіоналізму педагогів, викликають потребу працювати з книгою, брати участь у бесідах, дискусіях, розвивати творчий потенціал й гуманний стиль взаємодії в роботі кожного педагога. Педагогічні читання пройшли за наступним планом:

 1. Вступне слово методиста Упірової Н.І. «Програма педагогічного самовдосконалення викладачів».
 2. Виступи доповідачів:

-Чеботарьова Г.В.  «Шляхи виховання графічного дизайнера як людини з особливими формами творчого мислення». Узагальнення педагогічного досвіду.

-Глазунова А.В. «Особливості формування образно-просторового мислення у студентів на прикладі викладання дисципліни  «Макетування та робота в матеріалі».

-Шкарупа Г.М. «Сучасні можливості підвищення професійного рівня та саморозвитку».

«Вдосконалення роботи класного керівника щодо гуманізації освітнього процесу,

формування  позитивних якостей особистості, практичних інтересів та здібностей»

Відкрила педагогічні читання директор коледжу Хмелевська Л.П., вона процитувала уривки з книги В. Сухомлинського, який був її вчителем.

Доповідач: Онофрійчук Л.П., викладач вищої категорії,

викладач української мови та літератури, класний керівник.

Співдоповідачі: Рябко Д.В., Кашшай О.С.

 20150304_123519 20150304_120317

«Способи підвищення мовної культури студентів»

Доповідачі:

 • Колодій А.М., «Мова як показник рівня культури людини. Формування мовної культури особистості»
 • Бабак Л.А., «Культура мови як запорука успішної професійної комунікації»
 • Ярмак М.О., «Створення умов для інтеграції студентів в іншомовну культуру в процесі вивчення іноземної мови»
 • Муравйова Л.М., «Роль книги у підвищенні мовної культури. Бібліотека як осередок її формування. Моніторинг читацьких уподобань студентів».

Ільченко Алла Анатоліївна,

методист вищої категорії, кандидат педагогічних наук, керівник Школи педагогічної майстерності

Школа педагогічної майстерності – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає систематизацію та популяризацію передового досвіду вирішення окремої освітньої проблеми та підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу. ШПМ є  формою підвищення кваліфікації молодих викладачів,  що   надає їм теоретичну і практичну допомогу,  сприяє формуванню творчої особистості, ефективному впровадженню новітніх технологій навчання, трансформації традиційної системи відносин викладач – студент.

Школа створена при  навчальному закладі на базі індивідуального або колективного досвіду педагогічної діяльності, який є соціально значущим та характеризується високою ефективністю й результативністю його запровадження.

У своїй діяльності Школа керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту»,  Положенням про  методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.

Метою діяльності Школи є прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності педагогічних працівників навчального закладу.

Основними завданнями Школи є:

-удосконалення   фахової   компетентності та педагогічної майстерності педагогів  – слухачів Школи;

-інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює Школа;

-створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.

Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за визначеним  планом. Протягом навчального року проводиться не менше ніж 4 заняття Школи педагогічної майстерності.

Слухачами Школи є педагогічні працівники коледжу, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами досвіду, викладачі зі стажем роботи у коледжі менше 6 років, викладачі першої кваліфікаційної категорії та нижче, а також викладачі, які атестуються в поточному навчальному році.

Діяльність Школи здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

-шляхи створення інноваційного освітнього простору;

використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;

-психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи;

-формування національної свідомості особистості;

-роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу.

Організаційно-методичними формами діяльності Школи є:

-науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;

-моделювання навчальних занять, позакласних заходів;

-обговорення та рецензування педагогічних  проектів;

-лекції;

-консультації;

-самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.

Навчальний курс ШПМ складається з   трьох  основних змістових блоків:

 • Навчально-методичний – включає нормативно-правову базу організації навчального процесу; принципи і правила навчання; види, структуру занять та вимоги до них; впровадження модульно-рейтингової системи організації навчального процесу: проблеми, досвід, перспективи; педагогічну інноватику, методи активного навчання; принципи організації самостійної роботи студентів.
 • Психолого-педагогічний – охоплює індивідуально-психологічні особливості викладачів і студентів; оволодіння молодими викладачами основами педагогічної майстерності; виховання як складову педагогічного процесу; педагогічну культуру, етику поведінки та імідж сучасного викладача вищої школи.
 • Практичний — передбачає відвідування відкритих занять досвідчених викладачів коледжу з подальшим їх детальним обговоренням

За результатами роботи педагогів у ШПМ організовується видання навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, написання статей, створюється дидактична база школи тощо.

Керівник ШПМ:

-безпосередньо організовує всю роботу Школи і несе відповідальність за її стан і результати діяльності;

-формує план роботи ШПМ на рік;

-підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників – слухачів школи;

-сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;

-має право подавати на схвалення  Методичної ради  узагальнені матеріали діяльності   своїх слухачів.

Керівник ШПМ має право на відвідування й аналіз навчальних занять, позааудиторних занять слухачів з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги у застосуванні набутого досвіду.

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Білий Я.І.

Добровольська М.Ц.

Жорняк Н.В.

Калінкін О.В.

Колодій А.М.

Курко Т.В.

Мініна О.А.

Онофрійчук Л.П.

Перевертун Т.М.

Порядочний Л.В.

Терещук М.О.

Яковенко О.Д.

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Лисюк О. А.

Рябко Д.В

Стельмах Г.С

Таран О.Б.

Циклова комісія економічних дисциплін

Герман О.В

Рябошапка Т.А.

Пархоменко В.М

Пушняк Л.М

Циклова комісія швейних дисциплін

Вишенська В.І.

Герасименко Н.П.

Бондаренко О.І.

Бабак Л.А.

Ларіонова В.В.

Упірова Н.І.

Циклова комісія фотодисциплін

Літічевська І.Б

Мішурова Ю.С.

Циклова комісія мистецьких дисциплін

Кот О.М

Глазунова А.В

Шинкарук О.В.

Шкарупа Г.М.

Михайлюк М.А.

Чеботарьова Г.В.

Животкова Т.С.

Христофорова О.Л.

Мазур Є.О

Мазур М.В

Комаров О.О

Михайлов В.В

Чеботарьов С.В.

Циклова комісія перукарських дисциплін

Зінченко О.І.

Голик Т.М.

Гоменюк Н.В

Харитонова С.Д.