Перелік документів для вступу до Коледжу


Витяг з Правил прийому до Коледжу мистецтв та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну
 
Під  час  подання  заяви  в  паперовій  формі  вступник  пред’являє  особисто
оригінали:
—  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);
—  військово-облікових документів;
— документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
—  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
—  медичної довідки 086-о;
—  реєстраційний номер облікової картки платника податків;
—  документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1,  квотою-2  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  (за наявності).
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на  територіях,  де  органи  державної  влади  тимчасово  не  здійснюють  свої повноваження,  або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2019  року,  подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №697 відповідно.
У  разі  відсутності  з  об’єктивних  причин  документа  про  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень  подається  довідка  державного  підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна  бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
—  копію документа, що посвідчує особу ( 3 шт.);
—  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (3 шт.) ;
—  копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється  вступ,  і копію додатка до нього;
—  копію  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
—  копію медичної довідки 086-о;
—  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). Інші  копії  документів  подаються  вступником,  якщо  це  викликано особливими  умовами  вступу  на  відповідні  конкурсні  пропозиції,  установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.