Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (організація обслуговування населення)

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація «Організація обслуговування населення»

Кардинальні зміни в економіці України, які пов’язані з переходом до ринкових відносин, потребують принципово нових знань в області управління, використання сучасного управлінського інструменту, а відповідно і керівників із новими професійними якостями. Аналіз стану справ у роботі по підготовці управлінських кадрів в сфері сервісних послуг свідчить про те, що потреби галузі у фахівцях не задовольняються, рівень їх професійної підготовки також не можна визнати задовільними.

Стратегічним завданням Коледжу КНУТД є надання фундаментальної теоретичної та практичної підготовки фахівців щодо активної участі у реформуванні економіки України. Керівники підприємств сфери сервісу мають бути фахівцями своєї справи, мати глибокі знання, вміти приймати продумані та зважені управлінські рішення. Саме таку підготовку забезпечують навчальні програми Коледжу.
Студенти вивчають такі дисципліни професійного циклу:

 • Економіка підприємства;
 • Матеріалознавство;
 • Системи сервісних технологій;
 • Підприємницьке право;
 • Стандартизація, сертифікація, метрологія;
 • Устаткування у сфері побутового обслуговування;
 • Бухгалтерський облік,
 • Фінанси підприємств;
 • Організація обслуговування;
 • Маркетинг;
 • Менеджмент;
 • Страхування та ін.

Після закінчення Коледжу КНУТД за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ви зможете працювати:

 • в органах державних підприємств сфери сервісу;
 • керівниками виробничих підрозділів в побутовому обслуговуванні;
 • реєстраторами;
 • адміністраторами підприємств сфери сервісу;
 • фахівцями в сфері управління.

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання. Нормативний термін на денній формі навчання 3 роки 6 місяців (на базі 9 кл.).

По закінченню навчання видається диплом державного зразка. Кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Кваліфікація – фахівець в галузі управління. Можливе продовження навчання в Київському національному університеті технологій та дизайну.

Випускники Коледжу КНУТД є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з економіки, менеджменту, психології, менеджменту персоналу, володіють комп’ютерними технологіями та обізнані зі специфікою сфери побуту.

Такий комплекс знань та вмінь дозволяє випускникам зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» самостійно приймати рішення щодо організації роботи підприємств сфери побуту (перукарських салонів, ательє, хімчисток, пралень, фотопідприємств, підприємств з ремонту різних виробів, тощо), формувати цілі та завдання процесу надання послуг, розробляти плани роботи підприємства, вивчати динаміку потреб на ринку послуг, розв’язувати питання, пов’язані з управлінням персоналом і таке інше.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!