Туризм (туристичне обслуговування)

Спеціальність «Туризм» (спеціалізація «Туристичне обслуговування»)

Форма навчання: денна

Термін навчання: на базі 9-го класу – 3роки 5 місяців

Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з туристичного обслуговування

Актуальність професії

Туризм є певним суспільним феноменом, який виник на індустріальному етапі розвитку людства і набуває стрімкого зростання на постіндустріальному етапі. Потужне явище спричинило появу та розвиток відповідної галузі економіки, що дедалі відіграє все вагомішу роль в господарстві як окремих країн, так і цілих регіонів. За масштабами діяльності та стабільними темпами росту туризм вважається однією із пріоритетних галузей України і світу в цілому.

Перспективність професії

Інтеграція України в європейський та світовий економічний, культурний і соціальний простір потребує висококваліфікованих фахівців для роботи в різних галузях господарювання. Недостатня кількість висококваліфікованих кадрів особливо гостро відчувається в сфері туризму. Особливо це помітно в умовах встановлення безвізового режиму між Україною і країнами ЄС, зростаючого інтересу до сільського туризму та попиту на широкий спектр послуг, розвитку та удосконалення інфраструктури туристичної галузі.

Професія молодшого спеціаліста з туристичного обслуговування — це:

 • цікава, захоплююча та різноманітна робота;
 • можливість організовувати роботу туристичних підприємств;
 • творчий підхід при приготуванні та реалізації туристичного продукту (турів);
 • можливість здійснювати туристичний супровід груп туристів та вигідно мандрувати самому;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції:

Сучасний фахівець з організації туристичного обслуговування – це всебічно розвинена особистість, тому він…

Повинен знати:

 • правові основи діяльності туристичних підприємств,
 • основні рекреаційні ресурси України і світу.
 • основні принципи створення туристичного продукту,
 • різноманітні види та форми туризму,
 • основи підприємницької діяльності,
 • основи психології, економіки, фінансово-господарської діяльності підприємства,
 • Правила складання кошторисів турів та екскурсій, тощо.

Повинен уміти:

 • застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування,
 • організовувати страхування туристів,
 • працювати з туристичними документами,
 • планувати, просувати і реалізовувати туристичний продукт.

Повинен володіти:

 • методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг.
 • методами використання сучасних інформаційних технологій,
 • Володіти навичками спілкування з клієнтами іноземними мовами, тощо.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Технологія і організація туристичної діяльності
 • Туристичне країнознавство
 • Географія туризму
 • Туристичні ресурси України
 • Організація обслуговування в готелях
 • Організація екскурсійного обслуговування туристів
 • Організація транспортного обслуговування туристів
 • Організація спортивного туризму
 • Організація харчування туристів
 • Інформаційні технології в туризмі
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Історія туризму
 • Ціноутворення в туризмі
 • Основи музейної справи
 • Безпека туризму

Працевлаштування фахівців з туристичного обслуговування

Випускники коледжу можуть працювати в таких установах:

 • туристична фірма – оператор
 • туристичне агентство з продажу туристичного продукту
 • екскурсійні бюро

Посади, які можуть займати фахівці з туристичного обслуговування:

 • консультант з подорожей та організатор подорожей;
 • помічник менеджера з внутрішнього туризму;
 • помічник менеджера із зовнішнього туризму;
 • супроводжуючий групи туристів.

setwalls.ru-74657