Дизайн (мистецтво живопису)

Історія живопису бере свій початок ще з епохи палеоліту, відтоді, коли первісні люди створювали печерні малюнки, досконалості і художній виразності яких дивуються і донині.

Недарма мистецтво живопису справедливо вважають «ненькою» образотворчого мистецтва, адже саме з виникненням цього виду мистецтва беруть свої витоки й інші види візуального мистецтва.

Живопис розвивався протягом багатьох тисячоліть. Від доби античності у Греції та Римській імперії до епохи Відродження та бароко. Від імпресіонізму та символізму до авангарду і абстракції. Однак ключовою силою у вираженні образу та побудови концепції твору тут є колір. Саме з гармонією кольору відбувається та магія мистецтва, яка може суттєвим чином впливати на людину, виражати стан та настрій, психологію та відчуття. Живопис має свою, надзвичайно характерну специфіку, притаманну саме цьому виду мистецтва — це кольорова гармонія. 

Крім естетичної функції живописного мистецтва слід відмітити ще й виховну. Нерідко твори видатних митців складають скарбницю духовного та культурного надбання свого народу, адже по-справжньому могутній мистецький твір ілюструє той час, в якому він створений, змушує глядачів до переусвідомлення цінностей, інколи навіть стають провідником у майбутнє.

Приємно зазначити, що в реаліях сучасного світу живопис стає все актуальнішим, викликає зацікавленість серед людей. Характерно, що сьогодні мистецтво живопису тісно взаємодіє і з іншими видами мистецтва. Таке сплетіння одного виду мистецтва з іншим — характерна ознака для нашого часу і саме цей фактор робить професію живописця дедалі перспективнішою. 

Головним принципом у формуванні майбутніх фахівців, які обирають шлях художника-живописця, є могутня мистецька освіта, фундаментом для якої є академічна школа, заснована на кращих традиціях вітчизняного і зарубіжного мистецтва. Нашим основним пріоритетом є особистість студента, його самовираження і творчий пошук. Студенти мають змогу опанувати усі необхідні для творчості навички та знання, які стануть запорукою для рішення будь-яких творчих задач і цілей, які молоді художники ставитимуть собі на меті. Однак у своїх підходах ми не обмежуємось одними традиціями, адже час невпинно рухається вперед і не стоїть на місці. Це ставить, зокрема, нові завдання та виклики зокрема і в мистецтві. Нашим ключовим завданням є формування спеціаліста широкого профілю, який орієнтується в дизайні, вміє презентувати себе та своє мистецтво глядачеві, розуміє специфіку сучасного ринку та володіє певними навичками у менеджменті. 

Особливої уваги ми приділяємо композиції як основній дисципліні будь-якої творчості. Також опановуємо різні техніки, зокрема, техніки монументального живопису (ікона, фреска, мозаїка, вітраж, сграфіто). Приділяємо увагу вивченню властивостей фарб і поверхонь, особливостей матеріалів, технік та технологій живописних матеріалів. Чимало часу відведено для спілкування молодих вихованців з надбанням музейних колекцій, копіювання творів мистецтва.  Симбіоз могутньої школи образотворчого мистецтва у сплетінні з новітніми підходами дасть змогу нашим вихованцям гідно презентувати, творчо розвивати та культурно збагачувати найкращі традиції скарбниці українського живопису.

Запрошуємо на навчання за

освітньо-професійною програмою «МИСТЕЦТВО ЖИВОПИСУ»

спеціальності 022 «Дизайн»

освітньо-кваліфікаційний рівень — фаховий молодший бакалавр

Вступні випробування на базі 9 кл.:

  • українська мова (диктант);
  • художня культура.

Програма з художньої культури: Мистецтво живопису

Роботи студентів ІІ-ІV курсів ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД»