Бібліотека

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

Формування бібліотечного фонду відповідає профілю коледжу та інформаційним потребам читачів.

З 2011 року коледж приймає на навчання студентів на базі 9-го класу. Виникла необхідність забезпечення студентів шкільними підручниками, які замовили в науково-методичному центрі вищої освіти.

Всього бібліотека налічує близько 30 тисяч примірників книг навчальних видань з різних галузей знань та 25 назв періодичних видань, з якими можна познайомитись у читальному залі.

Бібліотека коледжу співпрацює з бібліотекою КНУТД. В цьому році запроваджується авторизація для студентів та викладачів, що надає можливість користуватися електронними каталогами НТБ КНУТД та знаходити повнотекстові документи, які можна завантажити на окремий  носій для подальшого користування.

Бібліотека обслуговує студентів денної, заочної форми навчання, викладачів та співробітників.

IMG_0615IMG_0615

Завідувач бібліотеки Муравйова Л.М. (зліва)

IMG_0608IMG_0608