На допомогу абітурієнту

Шановні абітурієнти!!!

Програми вступних випробувань для вступу на всі спеціальності коледжу на базі 9-ти та 11-ти класів

розміщені у вкладці «Приймальна комісія» головної сторінки сайту.

 

Рейтингові списки вступників на базі 9 класів

Рейтинг_Анiмацiйна_графiка_9_кл.

Рейтинг_Графiчний_дизайн_9_кл.

Рейтинг_Моделюв._швейних_виробiв_9_кл.

Рейтинг_Органiзацiя_обслуг._населення_9_кл.

Рейтинг_Перукарс_ке_мистецтво_та_дек._косм.9_кл.

Рейтинг_Туристичне_обслуговування__9_кл.

Рейтинг_Художнe_фотографування_9_кл.

реутинг_Дизайн_iнтер`eру_9_кл.

 

Рейтингові списки вступників на базі 11 класів

 

Накази про зарахування на навчання за кошти державного бюджету:

Наказ_на_зарахування_Анiмацiйна_графiка_-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Графiчний_дизайн_-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Дизайн_iнттер~eру__-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Молел.швей._вироб_-держ._замовлення(1)

Наказ_на_зарахування_Молел.швей._вироб_-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Органiзацiя_обслуг._нас.__-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Перукарс_ке_мистецтво_та_дек.косметика__-держ._замовлення

Наказ_на_зарахування_Туризм_-держ._замовлення

наказ_Перукарс_ке_мистецтво_та_дек.космет.11кл._бюджет

наказ_Графiчний_дизайн_11кл._бюджет

Накази про зарахування на контракт:

наказ_на_зарахування_Анiмацiна_графiка_контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Графiчний_дизайн__контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Дизайн_iнтер~eру__контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Моделювання_швейних_виробiв___контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Оранiзацiя_обсл._насел._контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Перукарс_ке_мистецтво_та_декор.косметика___контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Туризм__контракт_9_кл.

наказ_на_зарахування_Художнe_фотографування__контракт_9_кл.

 

Загальна інформація

МС правила прийому 2018

Бакалавр правила прийому 2018

Положення про Приймальну комісію 2018

Розклад_вступних_випробуван__021_Аудiовiз._мистецтво_та_вир._11_кл.

Розклад 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 9 кл.

Розклад 022 Дизайн 9 кл.

Розклад_вступних_випробуван__022_Дизайн_11_кл.

Розклад_вступних_випробуван__076_Пiдпрeм.торгiвля_та_бiржова_дiял_нiст___9_кл.

Розклад_вступних_випробуван__182_Технол._легк._промисл._9_кл.Untitled.FR11

Розклад_вступних_випробуван__242_Туризм._9_кл.Untitled.FR11

державне замовлення 2018

Коледж мистецтв та дизайну КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

на денній та заочній формі навчання за наступними спеціальностями:

 — Дизайн (спеціалізації: дизайн інтер’єру, графічний дизайн, анімаційна графіка, перукарське мистецтво та декоративна косметика; на базі 9 та 11 класів

— Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (художнє фотографування); на базі 9 та 11 класів

— Технології легкої промисловості; на базі 9 класів

— Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; на базі 9 класів

— Туризм (туристичне обслуговування); на базі 9 класів

Коледж мистецтв та дизайну КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр»

на денній та заочній формі навчання за спеціальністю 073 Менеджмент (Менеджмент домашнього персоналу)

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

-документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

-свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

-військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

-документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом  (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом  (за наявності).

-довіку  про присвоєння ідентифікаційного номера;

-для абітурієнтів, які приймають участь у вступі на основі базової загальної  середньої освіти – форма 3 – довідка про реєстрацію особи.

-чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.