На допомогу абітурієнту

Шановні абітурієнти!!!

Програми вступних випробувань для вступу на всі спеціальності коледжу на базі 9-ти та 11-ти класів

розміщені у вкладці «Приймальна комісія» головної сторінки сайту.

 

Рейтингові списки вступників на базі 9 класів

 

Рейтингові списки вступників на базі 11 класів

 

Накази про зарахування на навчання за кошти державного бюджету:

 

Накази про зарахування на контракт:

 

 

Загальна інформація

МС правила прийому 2018

Бакалавр правила прийому 2018

Положення про Приймальну комісію 2018

Розклад_вступних_випробуван__021_Аудiовiз._мистецтво_та_вир._11_кл.

Розклад 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 9 кл.

Розклад 022 Дизайн 9 кл.

Розклад_вступних_випробуван__022_Дизайн_11_кл.

Розклад_вступних_випробуван__076_Пiдпрeм.торгiвля_та_бiржова_дiял_нiст___9_кл.

Розклад_вступних_випробуван__182_Технол._легк._промисл._9_кл.Untitled.FR11

Розклад_вступних_випробуван__242_Туризм._9_кл.Untitled.FR11

державне замовлення 2018

Коледж мистецтв та дизайну КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

на денній та заочній формі навчання за наступними спеціальностями:

 — Дизайн (спеціалізації: дизайн інтер’єру, графічний дизайн, анімаційна графіка, перукарське мистецтво та декоративна косметика; на базі 9 та 11 класів

— Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (художнє фотографування); на базі 9 та 11 класів

— Технології легкої промисловості; на базі 9 класів

— Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; на базі 9 класів

— Туризм (туристичне обслуговування); на базі 9 класів

Коледж мистецтв та дизайну КНУТД здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр»

на денній та заочній формі навчання за спеціальністю 073 Менеджмент (Менеджмент домашнього персоналу)

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

-документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

-свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

-військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

-документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом  (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом  (за наявності).

-довіку  про присвоєння ідентифікаційного номера;

-для абітурієнтів, які приймають участь у вступі на основі базової загальної  середньої освіти – форма 3 – довідка про реєстрацію особи.

-чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.