60-річчя Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

2018-2019 навчальний рік присвячений 60-річчю Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.


Навчальний заклад заснований в 1959 році як Республіканський заочний технологічний технікум (Постанова правління Ради промислової корпорації УРСР №29 від 16.01.1959р.). В 1993 році був реорганізований в Київський технологічний технікум (наказ Міністерства освіти і науки України №302 від 16.08.1993р.). Постановою КМУ №2199 від 02.12.1999р.  навчальний заклад реорганізований в Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення. Згідно Постанови КМУ №336 від 17.03.2004р. Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення реорганізований у Коледж шляхом приєднання до Київського національного університету технологій та дизайну як структурний підрозділ без збереження статусу юридичної особи. Для забезпечення цієї Постанови КМУ наказом Міністерства освіти і науки України №271 від 02.04.2004р. Інститут післядипломної освіти працівників сфери побутового обслуговування населення прийнятий до сфери управління Міністерства освіти і науки України та реорганізований в структурний підрозділ – Коледж Київського національного університету технологій та дизайну (наказ ректора КНУТД №199 від 14.06.2004р.). Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018р. №95, наказом КНУТД від 01.03.2018р. №30 Коледж КНУТД перейменований у Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.
Діяльність коледжу як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом КНУТД та Стратегією розвитку Університету та Коледжу мистецтв та дизайну, Положенням про Коледж мистецтв та дизайну, внутрішніми нормативними актами, що регламентують освітню та науково-інноваційну діяльність Університету.
Стратегічна мета діяльності коледжу –створити елітний заклад вищої освіти, який сприяє формуванню професійної компетентності молодих фахівців та розвитку їх творчих здібностей через застосування інноваційних технологій та методів особистісно-орієнтованого підходу до підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця.
Роль коледжу в освітній та науково-інноваційній діяльності Університету полягає в забезпеченні можливості ступеневої підготовки висококваліфікованих фахівців, формуванні та зміцненні іміджу Університету та реалізації моделі підприємницького, інноваційного, енергоефективного, екологічно зорієнтованого коледжу як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.