Доступ до публічної інформації

Положення, які регламентують освітній процес у ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД»

Положення про ВСП «ФКМД КНУТД»

Відомості про здійснення освітньої діяльності

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності

Положення про відділення ВСП «ФКМД КНУТД»

Ліцензійні обсяги ВСП «ФКМД КНУТД»

Звіт про діяльність ВСП «ФКМД КНУТД» — 2020 рік

Сертифікати: