Доступ до публічної інформації

Документи, які регламентують освітній процес у ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД»

Стратегія розвитку ВСП «ФКМД КНУТД»

Відомості про здійснення освітньої діяльності

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності

Ліцензійні обсяги ВСП «ФКМД КНУТД»

Положення про ВСП «ФКМД КНУТД»

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про відділення ВСП «ФКМД КНУТД»

Звіт про діяльність ВСП «ФКМД КНУТД» — 2020 рік

Фінансовий звіт КНУТД (посилання на веб-сайт КНУТД):

https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/Zvit_koshty/zvit_1kv_2020.pdf

https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/Zvit_koshty/zvit_2kv_2020.pdf

https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/Zvit_koshty/zvit_3kv_2020.pdf

Сертифікати:

Положення про порядок призначення і виплати стипендій та рейтинг навчальних досягнень студентів

Рішення Педагогічної Ради ВСП «ФКМД КНУТД»

Структура ВСП «ФКМД КНУТД»