Педагогічна діяльність

Засідання Педагогічної ради, 2019 рік

Вручення Грамот та Подяк активістам студентського самоврядування на честь Міжнародного дня студентів від адміністрації коледжу

Виховна робота в Коледжі КНУТД

Відповідно до Стратегії розвитку Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД організація виховної роботи в Коледжі враховує особливості студентського віку, який обумовлений переходом від дитинства до юності, а потім дорослого віку, незавершеністю особистої зрілості. Це потребує важкої та кропіткої праці. Тому зусилля педагогічного колективу зосереджено на таких завданнях:

— налагодження комунікативного та комунікаційного зв’язку між всіма соціальними групами Коледжу, що забезпечить підґрунтя для обміну позитивним соціально-культурним досвідом;

— формування патріотичної, культурної, трудової, мовної, етичної та естетичної, екологічної,  енергоощадної, фізичної компетенції студентів та співробітників Коледжу;

— розширення взаємодії та співпраці з діячами культури та мистецтва шляхом залучення їх до культурно-просвітницької діяльності серед студентства та колективу Коледжу;

— удосконалення діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, громадянської гідності, активної життєвої позиції, шанобливого ставлення до української землі та народних традицій;

— підтримка серед студентів та співробітників Коледжу волонтерського руху взаємодопомоги, доброзичливості, ощадного ставлення до національного багатства, захисту навколишнього середовища, популяризації естетичних і культурних цінностей, підтримка здорового способу життя;

— постійний зв’язок між випускниками та Коледжем;

— постійне залучення та спонукання органів студентського самоврядування до процесу становлення та розвитку особистості студента;

— створення сприятливих організаційних, соціально-психологічних, естетичних та матеріально-технічних умов для комфортної реалізації потенціалу співробітників і студентів;

— удосконалення системи соціального захисту студентів та співробітників Коледжу, використовуючи наявні трудові, фінансові та матеріально-технічні ресурси;

— забезпечення умов для культурного та фізичного розвитку, відпочинку, змістовного дозвілля, для поширення загальнокультурних цінностей, здорового способу життя;

— залучення студентів та співробітників Коледжу до вирішення на громадських засадах соціально значимих питань розвитку Коледжу.

Педагогічний колектив Коледжу у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, виховує громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.

Виховний процес в Коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури та творчою атмосферою, яка паніє у Коледжі мистецтв та дизайну.

Педагоги Коледжу усвідомлюють, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства, вихователь має глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток.

Колектив Коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

При плануванні виховної роботи основою є такі принципи, засади виховання:

 • студентоцентризм;
 • демократія;
 • мотивація;
 • любов і доброта;
 • власний приклад.

Студентоцентризм. Студент – центр освітнього процесу, важливіша одиниця і комірка, і від цього починається і росте структура виховного процесу. Цей принцип закладений у  Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту». Ціна і значення студента неймовірно висока, адже він – майбутнє країни в глобальному, широкому сенсі. Кожному необхідна увага, допомога, підтримка, створення умов для розвитку.

Демократія. Студенти мають впливати на освітньо-виховний процес. Мається на увазі прийняття колегіальних рішень, відкрите обговорення проблем та взяття відповідальності на себе, розвиток студентського самоврядування, бачення в студентах майбутніх рівноправних колег.

Мотивація. Домінуючим видом мотивації викладача є інтерес до професії, прагнення до самореалізації, прагнення зробити світ кращім. А мотивація студентів дуже залежить від мотивації викладача, бо студенти дуже відчувають настрій та відношення педагога, наставника.

Любов і доброта. Це чесноти, які мають бути розвинені у викладачів, вони мають постійно розвиватись та культивуватись.

Власний приклад. Це найголовніший принцип виховання, запорука високої репутації і поваги та найефективніший інструмент впливу на молодь.

Основними напрямками виховної роботи є:

І. Національно-патріотичне та громадське виховання.

ІІ. Правове виховання.

ІІІ. Трудове (екологічне) виховання.

 1. Морально-етичне виховання.
 2. Художньо-естетичне виховання.
 3. Оздоровчо-спортивне виховання.

Національно-патріотичне та громадське виховання. Під час занять, а також в позааудиторній роботі педагоги ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства.

В колективі ведеться серйозна робота по формуванню високої мовної культури, оволодінню українською мовою. Викладання ведеться українською мовою, загальні заходи в Коледжі проводяться тільки державною мовою, бібліотека комплектується підручниками українською мовою.

Проводяться вечори, літературні читання, конкурси, які підкреслюють, що патріотизм є однією з найпотужніших сил кожної людини, суспільства в цілому. Проводяться декади української мови, присвячені Дню рідної мови, Шевченківські дні, конкурси читців, стінних газет. Студенти відвідують музеї, відбуваються зустрічі з письменниками та поетами.

В групах проводяться інформаційні години,  тематичні бесіди (до Дня народження В.О. Сухомлинського, Т.Г. Шевченка тощо). Велика увага приділяється популяризації літератури та інформуванню студентів з питань культури, національного відродження (бесіди, книжкові виставки, літературні вечори). Регулярно поновлюються  куточки національної символіки, проводяться години мужності,  заходи до Дня Гідності та Свободи. Організовано роботу студентського клубу «Згадати все», Ради студентського самоврядування, проводиться Тиждень самоврядування, постійно діє виставка літератури та фотоматеріалів в фойє Коледжу. Щороку проводиться студентський круглий стіл «Україна — це територія гідності і свободи». Щороку організовується вшанування  пам’яті  жертв голодомору 1932-1933 років в Україні та участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку». Стали традицією Тиждень української мови та літератури, заходи до Дня української писемності та мови, заходи до Дня Захисника України.

Правове виховання. Правова освіта є важливим аспектом виховання громадянина. Саме недостатня правова освіченість і культура є одним з чинників збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних молоддю. Це розуміють викладачі Коледжу, і тому правове виховання і профілактика правопорушень є важливим напрямом роботи колективу. В системі превентивного виховання профілактична та правоосвітня робота є рівнозначними.

В групах проводяться ознайомлення студентів з особливостями освітнього процесу, традиціями Коледжу, правами та обов’язками студентів; популяризація літератури та інформування студентів щодо актуальних питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України, євроатлантичної системи безпеки, досягнення та перспектив співробітництва України і НАТО; проводяться тематичні класні години за загальною темою «Закон — основа життєдіяльності держави». Організовано роботу студентського клубу «Диво-світ», регулярно організовуються зустрічі з представниками правоохоронних органів з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх, постійним є зв’язок із службою зі справ дітей, громадськими організаціями з метою профілактики та координації роботи у діагностуванні та наданні консультативної допомоги студентам. Організовуються зустрічі з представниками правоохоронних органів, проведення лекцій та бесід. Класні керівники академічних груп проводять бесіди з батьками, діти яких схильні до скоєння правопорушень та залучають дітей, схильних до правопорушень, до проведення позакласних заходів, свят, конкурсів.

Формуванню правової культури сприяють проведення таких бесід: «Проступок і злочин», «Про шкоду куріння і алкоголізму», «Наркоманія сьогодні», «Закон України про сім’ю і шлюб», «Права і обов’язки молодого спеціаліста», тощо. З метою запобігання скоєння злочинів і правопорушень класними керівниками та завідуючими відділеннями чітко контролюються відвідування студентами навчальних занять і з’ясовуються причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться випадки про порушення студентами дисципліни. Особлива увага звертається на студентів, позбавлених батьківської опіки, забезпечення надання їм соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

Трудове (екологічне) виховання. Виховуючи у студентів трудові навички, позитивне ставлення до праці як єдиного засобу забезпечення гідного існування і морального задоволення, викладачі залучають студентів до суспільно корисної праці у різних її формах: упорядкування прилеглої території, чергування по Коледжу тощо. Трудовому вихованню сприяють закріплення за академічними групами кабінетів та прибудинкової території, організація чергування студентів та викладачів, організація прибирання закріплених приміщень та територій, проведення рейдів – оглядів стану збереження майна у Коледжі та в гуртожитку. Любов до обраної майбутньої спеціальності пробуджують екскурсії на відповідні підприємства та виставки.

Морально-етичне виховання. У становленні особистості велику роль відіграють виховні години на морально-етичні теми, відвідування студентів у гуртожитку, вдома, на орендованих квартирах, індивідуальні зустрічі і бесіди з батьками, ознайомлення з сімейним станом студентів, проведення зустрічей з психологами, тематичні бесіди до Міжнародного дня громадян похилого віку, проведення акцій  «Милосердя»,  «Допоможи ближньому», організація волонтерських акцій, проведення виховних заходів на тему «Добротою себе виміряй», «Щастя. Як ми його розуміємо?», організація роботи студентського клубу «Приват», заходи до Міжнародного дня інвалідів, до Дня Матері, організація диспутів «Що означає жити красиво?»,  Круглих столів «Найскладніше – не відстоювати свою думку, а мати її», «Яка людина заслуговує на повагу інших» тощо.

Художньо-естетичне виховання. Відомо, що цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у студентської молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на найкращих надбаннях цивілізації, педколектив прагне виробити у студентів естетичну активність, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу. Для цього використовуються різні форми роботи: читацькі конференції, екскурсії в музеї і театри з наступним обговоренням, походи по рідному місту, поїздки в інші міста і вивчення історії нашого краю, відпочинки в парках міста. Студенти беруть участь в літературних вечорах, конференціях, котрі проводяться в Коледжі викладачами української літератури. Художньо-естетичному вихованню сприяють організація Свята «День Коледжу в університеті», заходи до Міжнародного Дня студентів, організація та проведення екскурсій по місту, святкування Дня працівників освіти, випуски святкових газет, заходи до Новорічних свят та свят Різдвяного циклу, заходи до Міжнародного жіночого дня, свято вручення дипломів випускникам, свято першого дзвоника (посвята у студенти). Студенти мають можливість займатися в гуртках організованих в КНУТД, а також бути залученими до свят, що відбуваються в Центрі культури та мистецтв університету.

Оздоровчо-спортивне виховання. Метою напрямку  є забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі.

Коледж має гарні традиції — проводити двічі на рік, восени та навесні великі спортивні свята «Дні здоров’я». В Коледжі функціонують щоденні спортивні секції з ігрових видів спорту, студенти мають можливість займатися в секціях, які працюють при університеті, брати участь у спартакіадах КНУТД. Збірні команди Коледжу постійно беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів на першість району, Києва, України. Колектив Коледжу пишається багаторічними спортивними досягненнями. У скарбниці перемог наших спортсменів призові місця збірної команди з волейболу, легкої атлетики, шахів у змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України.

Надзвичайно вагомою ділянкою роботи є екологічне виховання студентів. Визнання себе частиною природи, відчуття відповідальності за навколишнє середовище як за національну і загальнолюдську цінність – це чесноти, що набувають студенти під час вивчення предмету «Екологія», а також у заходах, що проводяться до Дня землі, до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи, Дня фізичної культури та спорту, Дня туризму, Тижня «За здоровий спосіб життя», Міжнародного Дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом, Міжнародного дня відмови від паління, виставках газет, екскурсіях. У студентів розвивається творча активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховується любов до рідної природи.

Поряд з іншими напрямками виховної роботи ведеться не менш значима та кропітка робота з батьками. В роботі з батьками студентів ставляться питання ознайомлення з умовами сімейного виховання, розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами родини, створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї, культури поведінки, а також залучення до традицій родинно-побутової культури українців. В Коледжі регулярно проводяться батьківські збори.

Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи в групі, першим вихователем, консультантом, наставником є класний керівник, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює зі студентами та їх батьками, викладачами, керівниками секцій, гуртків, молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно-масову роботу.

Складовою частиною виховної роботи в Коледжі є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення студентів до громадської діяльності. В Коледжі створена Студентська рада самоврядування, робота в якій виховує в молоді ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. Самоврядування в Коледжі є для студентів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення молоді. Разом зі Студентською радою Коледжу ініціатором багатьох заходів є Профспілковий комітет.

Стали традиційними наступні виховні заходи:

-Посвята в студенти;

-Дебют першокурсника;

-День здоров’я;

-концерт до Дня працівників освіти;

-майстер-класи з аквагриму для відвідувачів Сирецького парку;

-зустрічі з представниками дорожньої поліції м. Києва «Уроки безпеки на дорозі»;

-конкурс «Міс Коледж»;

-вечори поезії в студентському гуртожитку;

-Новорічні капусники;

-виставки творчих сюжетних художніх фотографій на теми сьогодення;

-персональні виставки робіт викладачів;

-Дні відкритих дверей;

-концерт-привітання з 8 Березня;

-урочисті заходи для випускників «Свято вручення дипломів»;

-випуски стінгазет до видатних дат;

-відвідування музеїв;

-участь у міських святах, організація фотовиставок;

-прибирання Сирецького парку, проведення Днів довкілля, санітарних п’ятниць, рейдів-перевірок санітарного стану навчальних аудиторій та кімнат проживання і побутових приміщень гуртожитку;

-виховні години на морально-етичні теми;

-випуск електронної газети коледжу;

-екологічні конференції «Чорні дзвони Чорнобиля»;

-відкриті виховні заходи до Дня охорони праці в Україні;

-участь у спортивних змаганнях з футболу, волейболу, настільного тенісу, спартакіаді Шевченківської РДА «Захисник Вітчизни»;

-літературно-музичні композиції «Герої не вмирають!», присвячені річниці Перемоги над нацизмом у другій світовій війні;

-привітання ветеранів Другої світової війни–мешканців Шевченківського району столиці.

Виховна робота в гуртожитку

Виховні заходи

Звіт Коледж 2018-2019

Атестація викладачів, березень 2019 року

Атестація викладачів, березень 2017 року

Атестація викладачів, лютий 2016 року

Вітаємо викладачів Коледжу КНУТД, які успішно пройшли чергову педагогічну атестацію!

 

Педагогічні читання як форма колективної методичної роботи з кадрами

Удосконалення професійної майстерності педагогів – одне з важливих завдань методичної служби в системі освіти. Для того, щоб самоосвіта педагогів не носила формальний характер, керівнику важливо обирати такі заходи, що сприяли б підвищенню професійного рівня учасників, викликали потребу працювати з книгою, брати участь у бесідах, дискусіях.

Саме бажання посприяти розвитку творчого потенціалу й гуманного стилю взаємодії в роботі кожного педагога коледжу зорієнтувало адміністрацію на проведення педагогічних читань з гуманної педагогіки.

Педагогічні читання визначаються як форма науково-методичної роботи колективного вивчення та обговорення актуальних науково-методичних проблем; періодичне проведення за певною тематичною програмою виступів педагогів з узагальненим висвітленням перспективного педагогічного досвіду, що сприяють розвитку професіоналізму педагогів.

Зважаючи на сучасні тенденції зміщення пріоритетів в освіті до напряму гуманізації, саме цей аспект педагогічної діяльності було обрано нами для обговорення. Гуманна педагогіка – ціннісна концепція людини як найвищої цінності в світі; це система наукових теорій, що стверджує дитину в ролі активного, свідомого, рівноправного учасника освітнього процесу.

Педагогічні читання мають на меті:

 • удосконалення науково-методичного рівню підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи;
 • пошук та підтримка творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх розробок до освітнього процесу, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду;
 • створення науково-методичного простору для об’єднання педагогів різних ланок освіти з метою подальшої співпраці, акумуляції ідей і поєднання можливостей; підвищення ефективності педагогічної праці завдяки обміну професійним досвідом з колегами, підвищення мотивації педагогічної діяльності;
 • розвиток форм партнерства й співпраці педагогів, науковців та управлінців у питаннях розвитку та впровадження ідей класичної світової педагогіки під час проведення педагогічних читань;
 • розвиток соціального партнерства завдяки розробці та апробації механізмів суспільної участі в управлінні освітою, надбання позитивного досвіду спільної розробки та організації освітніх заходів силами різних соціальних груп (керівники освіти, педагоги, науковці, журналісти, державні адміністрації, некомерційні організації, батьківська спільнота та інші);
 • актуалізація освітніх проблем серед суспільства, підвищення інформованості соціуму про сучасний стан системи освіти, залучення провідних учених України до проблем освіти.

У процесі підготовки педагогічних читань ми прагнемо об’єднати індивідуальні й колективні дослідження методичних питань. Це дасть можливість кожному не лише узагальнити власний наявний досвід, але й збагатити його досвідом колег, розробити нові форми його впровадження.

Зокрема, на читаннях можливі такі форми організації обміну досвідом: представлення доповіді; дискусія; круглий стіл; майстер-клас тощо.

Гадаємо, що педагогічні читання сьогодні є одним з небагатьох заходів, де педагог має трибуну, з якої дістає можливість заявити про себе, або взяти участь в професійному діалозі, розповісти про свої педагогічні пошуки, знахідки, досягнення, обговорити цікаві й важливі професійні проблеми.

«Програма педагогічного самовдосконалення викладачів», 06.06.2016

Удосконалення професійної майстерності педагогів – одне з важливих завдань методичної служби коледжу. На одній з минулих Педагогічних рад обговорювались питання самоосвіти та самовдосконалення, рішенням цієї педради було зафіксовано перелік заходів щодо створення у коледжі умов для самовдосконалення викладачів. Для того, щоб самоосвіта педагогів не носила формальний характер, було обрано платформу педагогічного спілкування у вигляді педагогічних читань. Періодичне проведення за певною тематичною програмою виступів педагогів з узагальненим висвітленням педагогічного досвіду сприяють розвитку професіоналізму педагогів, викликають потребу працювати з книгою, брати участь у бесідах, дискусіях, розвивати творчий потенціал й гуманний стиль взаємодії в роботі кожного педагога. Педагогічні читання пройшли за наступним планом:

 1. Вступне слово методиста Упірової Н.І. «Програма педагогічного самовдосконалення викладачів».
 2. Виступи доповідачів:

-Чеботарьова Г.В.  «Шляхи виховання графічного дизайнера як людини з особливими формами творчого мислення». Узагальнення педагогічного досвіду.

-Глазунова А.В. «Особливості формування образно-просторового мислення у студентів на прикладі викладання дисципліни  «Макетування та робота в матеріалі».

-Шкарупа Г.М. «Сучасні можливості підвищення професійного рівня та саморозвитку».

«Вдосконалення роботи класного керівника щодо гуманізації освітнього процесу,

формування  позитивних якостей особистості, практичних інтересів та здібностей»

Відкрила педагогічні читання директор коледжу Хмелевська Л.П., вона процитувала уривки з книги В. Сухомлинського, який був її вчителем.

Доповідач: Онофрійчук Л.П., викладач вищої категорії,

викладач української мови та літератури, класний керівник.

Співдоповідачі: Рябко Д.В., Кашшай О.С.

 20150304_123519 20150304_120317

«Способи підвищення мовної культури студентів»

Доповідачі:

 • Колодій А.М., «Мова як показник рівня культури людини. Формування мовної культури особистості»
 • Бабак Л.А., «Культура мови як запорука успішної професійної комунікації»
 • Ярмак М.О., «Створення умов для інтеграції студентів в іншомовну культуру в процесі вивчення іноземної мови»
 • Муравйова Л.М., «Роль книги у підвищенні мовної культури. Бібліотека як осередок її формування. Моніторинг читацьких уподобань студентів».

Ільченко Алла Анатоліївна,

методист вищої категорії, кандидат педагогічних наук, керівник Школи педагогічної майстерності

Школа педагогічної майстерності – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає систематизацію та популяризацію передового досвіду вирішення окремої освітньої проблеми та підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу. ШПМ є  формою підвищення кваліфікації молодих викладачів,  що   надає їм теоретичну і практичну допомогу,  сприяє формуванню творчої особистості, ефективному впровадженню новітніх технологій навчання, трансформації традиційної системи відносин викладач – студент.

Школа створена при  навчальному закладі на базі індивідуального або колективного досвіду педагогічної діяльності, який є соціально значущим та характеризується високою ефективністю й результативністю його запровадження.

У своїй діяльності Школа керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту»,  Положенням про  методичний кабінет, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.

Метою діяльності Школи є прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності педагогічних працівників навчального закладу.

Основними завданнями Школи є:

-удосконалення   фахової   компетентності та педагогічної майстерності педагогів  – слухачів Школи;

-інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює Школа;

-створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення освіти.

Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів за визначеним  планом. Протягом навчального року проводиться не менше ніж 4 заняття Школи педагогічної майстерності.

Слухачами Школи є педагогічні працівники коледжу, які бажають ознайомитись з науково-теоретичними та практичними засадами досвіду, викладачі зі стажем роботи у коледжі менше 6 років, викладачі першої кваліфікаційної категорії та нижче, а також викладачі, які атестуються в поточному навчальному році.

Діяльність Школи здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

-шляхи створення інноваційного освітнього простору;

використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;

-психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи;

-формування національної свідомості особистості;

-роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу.

Організаційно-методичними формами діяльності Школи є:

-науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;

-моделювання навчальних занять, позакласних заходів;

-обговорення та рецензування педагогічних  проектів;

-лекції;

-консультації;

-самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.

Навчальний курс ШПМ складається з   трьох  основних змістових блоків:

 • Навчально-методичний – включає нормативно-правову базу організації навчального процесу; принципи і правила навчання; види, структуру занять та вимоги до них; впровадження модульно-рейтингової системи організації навчального процесу: проблеми, досвід, перспективи; педагогічну інноватику, методи активного навчання; принципи організації самостійної роботи студентів.
 • Психолого-педагогічний – охоплює індивідуально-психологічні особливості викладачів і студентів; оволодіння молодими викладачами основами педагогічної майстерності; виховання як складову педагогічного процесу; педагогічну культуру, етику поведінки та імідж сучасного викладача вищої школи.
 • Практичний — передбачає відвідування відкритих занять досвідчених викладачів коледжу з подальшим їх детальним обговоренням

За результатами роботи педагогів у ШПМ організовується видання навчально-методичних посібників, збірників, рекомендацій, написання статей, створюється дидактична база школи тощо.

Керівник ШПМ:

-безпосередньо організовує всю роботу Школи і несе відповідальність за її стан і результати діяльності;

-формує план роботи ШПМ на рік;

-підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників – слухачів школи;

-сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів;

-має право подавати на схвалення  Методичної ради  узагальнені матеріали діяльності   своїх слухачів.

Керівник ШПМ має право на відвідування й аналіз навчальних занять, позааудиторних занять слухачів з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги у застосуванні набутого досвіду.

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Білий Я.І.

Добровольська М.Ц.

Жорняк Н.В.

Калінкін О.В.

Колодій А.М.

Курко Т.В.

Мініна О.А.

Онофрійчук Л.П.

Перевертун Т.М.

Порядочний Л.В.

Терещук М.О.

Яковенко О.Д.

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Лисюк О. А.

Рябко Д.В

Стельмах Г.С

Таран О.Б.

Циклова комісія економічних дисциплін

Герман О.В

Рябошапка Т.А.

Пархоменко В.М

Пушняк Л.М

Циклова комісія швейних дисциплін

Вишенська В.І.

Герасименко Н.П.

Бондаренко О.І.

Бабак Л.А.

Ларіонова В.В.

Упірова Н.І.

Циклова комісія фотодисциплін

Літічевська І.Б

Мішурова Ю.С.

Циклова комісія мистецьких дисциплін

Кот О.М

Глазунова А.В

Шинкарук О.В.

Шкарупа Г.М.

Михайлюк М.А.

Чеботарьова Г.В.

Животкова Т.С.

Христофорова О.Л.

Мазур Є.О

Мазур М.В

Комаров О.О

Михайлов В.В

Чеботарьов С.В.

Циклова комісія перукарських дисциплін

Зінченко О.І.

Голик Т.М.

Гоменюк Н.В

Харитонова С.Д.