До уваги абітурієнтів!

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які рекомендовані до зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт) 29 липня (на сайті закладу освіти koledg-knutd.com.ua, на стендах навчального закладу ВСП «ФКМД КНУТД» за адресою: м.Київ, вул.Білоруська, 22).

Якщо Ви рекомендовані на навчання, необхідно виконати умови до зарахування.

Виконання умов до зарахування (подача оригіналів документів до навчального закладу, оформлення договорів на навчання) до 2 серпня 2022 року (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) відбувається за адресою: м.Київ, вул. Білоруська, 22.

Перелік необхідних документів:

  1. Папка із зав’язками картонна;
  2. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демграфічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13);
  3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  4. Оригінал та копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ;
  5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  6. Чотири конверти з марками;
  7. 10 аркушів паперу формату А4;
  8. Договори на навчання оформлюються вступником та їх батьками (законними представниками). Батькам із собою мати паспорт та РНОКПП.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

does anyone even use tinder anymore tinder error message when swiping