Наказ «Про зарахування на навчання»

За кошти державного (регіонального) бюджету:

022_Дизайн:

021_Аудіовізуальне мистецтво та виробництво:

182_Технології легкої промисловості

242_Туризм

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

022_Дизайн:

021_Аудіовізуальне мистецтво та виробництво:

182_Технології легкої промисловості

242_Туризм